مشاوره صنایع غذایی

کتاب پایدار کننده ها (استابیلایزر ها ) در مواد غذایی

از آنجایی که بسیاری از دانشجویان و علاقمندان به صنعت غذا، در خواست کسب  اطلاعاتی پیرامون پایدار کننده های مواد غذایی دارند ، کتاب حاضر را به صورت الکترونیک برای استفاده همگان در این وبلاگ قرار می دهم.